Bez peňazí ťažko, s peniazmi ešte ťažšie

Finančná gramotnosť je niečo, čo mnohým ľudom v dnešnej dobe chýba. Je to možno tým, že sa to neučí na základných, stredných alebo vysokých školách alebo tým, že dnes je tých informácii obrovské množstvo z každej strany. Zo všadiaľ sa na náš chrlia informácie o tom, čo je pre naše financie najlepšie a skade získať ďalšie financie na život.

Nasledujte Bitcoin, aby ste našli obete obchodovania s ľuďmi

Automatizovaná technika slúži na reklamy viazané s kruhmi obchodovania s ľuďmi a na ich prepojenie s verejnými informáciami z Bitcoinu – primárnej platobnej metódy pre online sexové reklamy.   Toto je prvý krok smerom k vytvoreniu sady voľne dostupných nástrojov, ktoré by pomohli polícii a neziskovým inštitúciám identifikovať obete sexuálneho vykorisťovania, vysvetlili počítačoví vedci z Inštitútu

Názory na peniaze

Pokiaľ ide o funkcie peňazí, Aristoteles si všíma funkcie všeobecného výmenného prostriedku a funkciu miery hodnôt. Veľmi kriticky, až odmietavo, sa Aristoteles stavia k hromadeniu peňazí ako pokladu, pretože peniaze v tomto prípade slúžia podľa neho len na obohacovanie sa niektorých vrstiev spoločnosti.   Teóriu peňazí významne obohatili merkantilisti Ktorí stotožňovali bohatstvo s peniazmi, s drahými kovmi. Peniaze považovali aj za prostriedok

Ako šetriť peniaze

Mnoho ľudí trápia rôzne problémy s peniazmi. Niektorý síce problémy nemajú, ale chceli by mať niečo navyše. Pre všetkých tu práve takáto možnosť aj je. Stačí len vedieť ako nato. Chcete vedieť ako si každý z nás môže ľahko našetriť peniaze? Ukážeme si pár jednoduchých trikov ako nato.   Aj drobné peniaze sú peniaze  

Chcete stúpať po rebríčku, alebo si iba budovať pokojný život? Ani jedna cesta sa nezaobíde bez premysleného hospodárenia s peni

Miera finančnej istoty sa určuje aj na základe mesačného príjmu, ale v prvom rade podľa nášho čistého majetku a jeho výsledku. Čiže na základe našich úspor a celkového plánu nášho hospodárenia, ktorý by mal mať budúcnosť. Budúcnosť našej finančnej istoty, ktorej volant držíme my. Takisto si následne volíme trasu, kvôli ktorej vlastne tú finančnú istotu

Chceli by ste si finančne prilepšiť?

Z niektorých ľudí priam srčí aktivita a jedna práca či povolanie sa im zdá málo. Radi si vytvárajú určitú rezervu, alebo sa snažia hľadať a využívať čo najviac zo svojho vrodeného potenciálu. Tieto vedľajšie záujmy a aktivity sa dajú i spenažiť, respektíve privyrobiť si nimi. Človeka môže hnať i motivácia, že jeho súčasný plat sa